Câu đố về các doanh nhân và địa danh lịch sử:

Ai người mang đỗ, ngô về
Dạy dân cày cấy lên mùa vàng tươi?
(Là ai?)