Câu đố về các doanh nhân và địa danh lịch sử:

Ai không bỏ nghĩa tham vàng
Và ai nhóm lửa, đốt than đợi chờ?
(Là ai?)