Một hôm, các con vật nhỏ trong rừng tổ chức cuộc thi ăn nhưng không phải ăn nhanh, ăn nhiều mà là...ăn dè. Thỏ, Nhím và Sóc đều dự thi. Ban giám khảo phát cho mỗi con mười hạt đậu. Ai ăn được lâu nhất sẽ đoạt giải thưởng.

       Thỏ ăn được mỗi ngày một hạt, được mười ngày.

       Nhím ăn mỗi ngày nửa hạt, được hai mươi hôm.

       Sóc tuy nhỏ thế mà chỉ trong bốn ngày đã chén sạch nên phải đứng hạng bét là cái chắc.

       Ban giám khảo đợi Nhím ăn nốt nửa hạt đậu cuối cùng mới trịnh trọng mời bác Khướu, người có giọng hót vang xa thông báo:

       " Vô địch ăn dè là...Nh...í...m!"

       Tất cả đều hoan hô Nhím. Đúng lúc ấy, Sóc bước ra nói:

       " Thưa Ban giám khảo, cháu còn hai hạt đậu nữa chưa ăn."

       Bác Khướu hỏi:

       " Hai hạt đậu ấy đâu?"

       Sóc thưa:

       " Xin Ban giám khảo đi cùng cháu!"

       Nói rồi, Sóc dẫn mọi người tới vạt đất nhỏ ngoài bìa rừng rồi dừng lại. Bác Khướu thấy Sóc không đưa hai hạt đậu ra, mới giục:

       " Hai hạt đậu của cháu đâu?"

      Sóc liền trỏ tay vào hai cây đậu nhỏ đã có lá, có ngọn, đáp:

       " Thưa Bác, đây ạ! Cháu đã trồng đúng hai mươi hôm."

       Tất cả bây giờ mới "À" lên, trầm trồ:

       " Giỏi quá! Sóc mới là nhất! Với hai cây đậu ấy, Sóc sẽ có hàng trăm hạt đậu khác..."