Trường em như áng mây hồng
Qua bao thế hệ vun trồng từ lâu
Trường em vốn có chiều sâu
Nổi danh thành tích được bầu nhiều năm
Cô thầy không quản xa năm
Vượt bao gian khó cũng nhằm giúp em
Miệt mài giáo án ngày đêm
Quên đi giấc ngủ , mong thêm điểm mười
Trò thông , cô nở nụ cười
Rạng danh mái ngói trồng người thành công