Mắt đỏ hồng
Lông trắng muốt
Tai dài dài
Đuôi ngắn tẹo
Chú Thỏ Trắng
 
Ôm cà-rốt
Chạy đi chơi
Thỏ Trắng ơi
Ngoan, ngoan nhé!