Câu đố về địa danh - câu đố về các con thác - biển - hồ:

Tên em là gỗ trên rừng
Thân em đá bạc, núi đôi lô nhỏ?