Câu đố về địa danh - câu đố về các con sông:

Sông nào nước xoáy, bọt tung
Người sơn cước vẫn thường dùng chở chuyên
Ghềnh sâu, thác dữ ngày đêm
Chở tre, chở nứa rừng xuyên đồng bằng?

Đố là sông gì?