Câu đố về thực vật:

Quả gì da mịn láng trơn
Nhớ dòng sữa mẹ nuôi con tháng ngày
Là quả gì?