Câu đố về địa danh - câu đố về tỉnh - thành - địa phương:

Nơi nào có động Phong Nha
Có núi Kẻ Bàng, phong cảnh đẹp xinh?