Câu đố về con người và địa danh:

Nghìn năm ước nguyện hòa bình
Còn ghi dấu ấn lung linh mặt hồ
Là hồ nào?