Anh nọ dốt đặc cán mai, thấy ông giáo hễ đọc sách là mang kính, anh ta cũng ta phố mua kính.

 Anh bảo nhà hàng đưa kính để chọn. Anh lấy đơn thuốc, lật tới lật lui đọc thử, Anh đã thử năm sáu đôi mà đôi nào cũng lắc đầu chê: "Kính xuấ quá".

 - Sao đôi nào anh cũng chê xấu hết vây?

 Anh ta đáp:

 - Kính tốt thì tôi đã đọc được chữ rồi

 Nhà hàng liếc thấy anh ta cầm ngược tờ đơn, sinh nghi liền hỏi:

 - Hay là anh không biết chữ?

 - Đã biết chữ thì tôi mua kính làm gì!