Mẹ! Mẹ ơi Cô dạy

Phải giữ sạch đôi tay

Bàn tay mà dơ bẩn

Sách áo cũng bẩn ngay.

 

Mẹ! Mẹ ơi Cô dạy

Cãi nhau là không ngoan

Cái miệng nó xinh thế

Chỉ nói điều hay thôi!