Vịt cùng gà

Đi chơi phố

Gặp đèn đỏ

Dừng lại thôi

Không qua vội

Đèn vàng nổi

Tiếp đèn xanh

Nào nhanh chân

Qua đường nhé!

Ồ vui quá

Sáng hôm nay

Bao điều hay

Nghe đến thích!!