Tèo và Tý là đôi bạn chí thân. Một hôm, gặp ngày lể, hai đứa cùng đến nhà ông nội của cu Tèo chơi.

  - Thưa ông Nội, Cháu mới qua ạ!

  Cu Tý thấy vậy, cũng toan bắt chước y hệt, nhưng nghỉ ra: Ông cụ này chắc phải là ông nội của nó! Nó luống cuống bối rối... Rồi cuối cùng, nó phải chắp vái chào cho rồi:

  - Thưa... Thưa ông nội thằng Tèo cháu mới qua ạ!