Câu đố về động vật:

Con gì khi ta ngủ
Nếu không mắc màn che
Quanh người kêu vo ve
Cắm vòi vào hút máu?
(Là con gì?)