Câu đố về vật dụng:

Có quả mà chẳng có cây
Không chân, không cánh mà bay mới tài
Là quả gì?