Một nhà côn trùng học nọ đã làm ra một thí nghiệm như sau:
 
Ông cho một con bọ chét vào trong một cái bình không có nắp. Bọ chét lập tức nhảy ngay ra ngoài. Ông đậy nắp bình lại, bọ chét vẫn tiếp tục dốc sức nhảy ra khỏi bình và không ngừng đâm đầu vào mặt trong của nắp bình.
 
Hơn một tiếng đồng hồ sau, bọ chét ta vẫn cứ ra sức nhảy như vậy.
 
Khoảng 3 tiếng đồng hồ sau, bọ chét vẫn còn đang nhảy, chỉ có điều, nó không đâm đầu vào nắp bình nữa mà điều chỉnh độ cao cách nắp bình khoảng chừng 1cm, hơn nữa lần nhảy nào cũng duy trì khoảng cách như vậy.
 
Lúc này, nắp bình lại được mở ra. Tuy nhiên bọ chét không hề nhảy ra khỏi miệng bình. Nó vẫn duy trì độ cao khi có nắp bình và không nhảy ra ngoài lần nào nữa.