Vua Hùng triệu các hoàng tử lại bảo:

 - Nhân dịp Tết, ai dâng cúng tổ tiên món ăn lạ, vừa ý ta, ta sẽ truyền ngôi cho.

 Hoàng tử Liêu suy nghỉ:

 - To lớn không gì bằng trời đất. Của quý không gì bằng  gạo.

 Liêu lấy gạo làm bánh chưng vuông tượng trưng cho đất, bánh giầy trong tượng trưng cho trời. 

 Vua ăn xong, ban lời khen:

 - Bánh vừa ngon, vừa thể hiện tình yêu quê hương ruộng đồng, vừa bày tỏ được tấm lòng người con tôn kính cha mẹ như trời đất.

 Hoàng tử Liêu được truyền ngôi, lên làm vua. lấy hiệu là Tiết Liêu Vương