Chúng ta có hai bộ răng là răng sữa và răng vĩnh viễn.

Lớn lên một tuổi nhất định nào đó, bộ răng sữa sẽ lung lay, chỉ cần vô ý chạm vào thì răng sẽ rời ra.

Song những chiếc răng rời ra rồi sẽ có một chiếc răng mới thay thế.

Các bạn nhỏ bắt đầu thay răng từ 6 - 7 tuổi, khoảng đến 12 tuổi là thay xong hết.

Cho đến tuổi 20 thì mọc đến cái răng cuối cùng. Nhìn chung, mỗi người có tất cả 32 chiếc răng.

Cũng có một số người chỉ mọc 28 chiếc mà thôi.