Khi hít thở, sẽ có khối lượng lớn ôxy (O2) đưa vào phổi, sau đó được chuyển đến các tế bào.

Các tế bào của cơ thể cần có O2 để tạo năng lượng cho hoạt động sống.

Nếu các tế bào bị thiếu O2 trầm trọng, chúng sẽ cạn năng lượng và bị chết.

Đồng thời, các tế bào cũng tạo ra khí thải gọi là cacbon đioxit (CO,) thở ra khí CO2 nhằm không để chúng gây độc cho các tế bào.

Chính vì vậy, con người cần hít thở liên tục mọi lúc, mọi nơi.