Răng là một trong những bộ phận cứng rắn nhất trong cơ thể con người.

Nó có khả năng chịu đựng những kích thích về vật lý, hóa học rất cao.

Chúng thay đổi hình dạng rất chậm, cho nên nó có thể giúp cho pháp y đoán được chủng tộc, tuổi tác, giới tính, nhóm máu, nghề nghiệp, nguyên quán,... của con người.

Cũng có thể căn cứ tình trạng to nhỏ, hình dạng, sự sắp xếp của răng để chứng minh thân phận của một con người.

Một vị Giáo sư đại học của Nhật từng nói: "Răng là một bản lý lịch có thể nói lên quá trình của một đời người".