Trên tròng mắt của chúng ta có rất nhiều dây thần kinh: có cái trông coi về xúc giác, có cái điều khiển cảm giác nhưng thiếu dây thần kinh về cảm giác rét buốt.

Vì vậy, cho dù trời rét đến đâu, tròng mắt cũng không hề cảm thấy lạnh.

Hơn nữa, bên ngoài tròng mắt lại có mí mắt, chúng giông như hai cánh cửa lớn, ngăn chặn gió rét bên ngoài.

Cho nên nhiệt độ của tròng mắt bao giờ củng cao hơn nhiệt độ của chóp mũi, vành tai, ngón tay.