Theo nghiên cứu của các nhà khoa học, độ dài lông tóc con người là do mao nang (túi mao) mọc ra lông tóc có hình dáng lớn hay nhỏ quyết định.

    Lông mày chỉ có thể dài đến một tuổi và một độ dài nhâd định, sau đó qua một thời gian sẽ rụng đi, nơi đã rụng đi sẽ mọc ra sợi mới. Ở các vị trí khác nhau trên cơ thể, lông tóc sinh trưởng có độ dài khác nhau. Bởi lông tóc ở các vị trí khác nhau sẽ có túi mao lông khác nhau. Đồng thời, mỗi loại hình túi mao chỉ có thế nâng đỡ cho một độ dài nhất định của lông tóc. Túi mao của lông mày có sức chịu đựng kém hơn nhiều so với túi mao của tóc. Vi thế, khi lông mày đạt tới độ dài nhất định, túi mao không chịu đựng được nữa, lông mày sẽ dừng sinh trưởng, tự rụng đi không thể nào mọc dài như tóc được.