Không chỉ khói mà hơi cay của hành, của ớt, rồi muối, mắm, bụi bặm chạm vào mắt sẽ tác động lên tế bào cảm thụ của mắt và gây ra cảm giác cay mắt.

Đây là phản ứng tự bảo vệ của cơ thể để đẩy vật lạ trào ra khỏi mắt hoặc làm hóa lỏng nồng độ của chât gây cay mắt.

Khi có bụi, muối, giấm hay khói lọt vào mắt, chúng ta phải nhắm mắt lại, cúi thấp đầu xuống và chớp mắt lia lịa để cho nước mắt tràn ra. Không nên lấy tay di bên ngoài mắt làm cho vật lạ l sâu vào mắt thêm và khó trôi ra.