Mi mắt người rất mỏng, ở đây lại tập trung nhiều mạch máu, thời gian khóc kéo dài dẫn đến mạch máu sau khi nở ra xung huyết lớn, liền lộ ra vành mắt đỏ lên.

Nói chung trẻ con khi khóc đều nhắm tịt cả hai mắt lại, cơ dưới mi mắt cũng co chặt lại, máu trong mạch máu ở mi mắt không sao lưu thông dễ dàng được, hai bàn tay lại còn không ngừng chà xát lên mi mắt, mi mắt liền dần dần tích tụ một số nước mắt ngấm ra, vậy là làm cho nó tạm thời bị sưng lên