Hình dạng của răng người không giông nhau, có chiếc nhọn, có chiếc lệch, có chiếc vuông,...

Sở dĩ, chúng có sự khác nhau đó là để đảm nhiệm những công việc khác nhau.

Răng mọc chính giữa mặt trước chuyên cắt thức ăn.

Gần hai bên khóe miệng có đôi răng nhỏ hơn gọi là "răng nanh" chuyên xé nát thức ăn.

Răng phía trong gọi là răng hàm, chúng giống như cối xay, dùng để nghiền nát, làm vỡ thức ăn.