Hai con mắt giống như hai quả cầu tròn sông trong hai hố lõm ở trên hộp sọ gọi là hốc mắt, nó gắn liền với đầu nhờ vào các cơ.

Chỉ cần chuyển động các cơ này, con ngươi mắt có thể sẽ chuyển động theo.

Bất kể là nhìn thẳng, nhìn trái, nhìn phải hay nhìn sau, hai con mắt của con người đều thống nhất hành động.

Điều này là tại sao vậy?

Thì ra cơ liên kết mắt với đầu - gọi là cơ ngoài mắt, chịu sự chỉ huy thống nhất của não bộ, khi cần nhìn về một hướng nào đó, cơ ngoài mắt liền nhanh chóng phát tín hiệu về não.

Liếc mắt muốn nhìn sang trái, não bộ chỉ huy cơ ngoài mắt của mắt trái và cơ trong mắt của mắt phải co mình lại.

Não còn ra lệnh giữa là các cơ cùng phối hợp, khi ấy cơ trong mắt của mắt trái và cơ ngoài mắt của mắt phải lại cùng thả lỏng.

Như thế sẽ khiến cho con ngươi mắt trái hướng ra ngoài, con ngươi mắt phải hướng vào trong, hai mắt đồng thời chuyển động về bên trái.

Cho nên, chúng ta thường không thể chỉ chuyển động một mắt mà giữ cho mắt kia không chuyển động.