Khi có người đánh bạn một cái, bạn liền có thể cảm thấy đau, tất nhiên là đau ở mức độ nặng nhẹ khác nhau. Đau do đâu mà sinh ra vậy?ất

Sau khi một bộ phận nào đó của cơ thể bị đánh hay bị thương liền giải phóng ra một loại chất hóa học đặc thù, đồng thời phát ra tín hiệu đau, khiến người ta có thể cảm nhận được sự đau đớn.

Chất hoá học được giải phóng ra có ba loại, dùng để truyền đạt tín hiệu đau đớn. Khả năng truyền tín hiệu đau của ba loại chất này không giống nhau bởi cơ thể có các cảm giác đau khác nhau.

Một số thuốc giảm đau có thể làm giảm bớt sự đau đớn là do chúng có thể ức chế quá trình sinh ra các chất truyền tín hiệu đau.

Tuy nhiên, sự đau đớn lại có hiện tượng bị ức chế. Như những thương binh từ chiến trường trở về, đại đa số đều không cảm thây đau đớn,
lúc phẫu thuật không cần dùng thuốc mê mà vẫn chịu được việc chữa trị như thường. Lẽ nào có người không có "chức năng đau" ư?

Không phải như vậy. Sở dĩ  có sự xuất hiện loại hiện tượng đặc biệt này là do hệ thống thần kinh của con người chỉ có thể xử lý được một số lượng nhất định các tín hiệu đau, khi tín hiệu đau quá nhiều, những tín hiệu này liền tự động bị ức chế, từ đó mà cảm giác đau giảm bớt.

Điều này cũng giống như việc một cửa cống chỉ có thể cho chảy qua một lượng nước nh định vậy.