Là vì xung quanh mỗi nhãn cầu đều có 6 dây cơ kéo giữ nên nhãn cầu có thể chuyển động linh hoạt và có thể cùng nhìn thẳng về phía trước.

Nếu trong số dó có một dây cơ gặp vấn đề hoặc ngắn lại thì chiếc nhãn cầu đó sẽ nghiêng về một phía và trở thành mắt lác.

Mắt lác ở các bạn nhỏ phần nhiều là do thị lực không bình thường gây ra.

Ví dụ: mắt cận thị, mắt viễn thị,... đều có thể làm cho các cơ ở xung quanh nhãn cầu không phôi hợp tốt với nhau, tạo thành mắt lác.

Loại mắt lác này chỉ cần đeo loại kính mắt thích hợp thì dần dần có thể phục hồi được.

Cá biệt có trường hợp mắt lác có thể là do nhãn cầu bị mọc mụn sinh ra.

Số người mắc phải bệnh này thường là chỉ có một nhãn cầu biến thành mắt lác.

Gặp phải tình trạng này người bệnh phải kịp thời đến bệnh viện để kiểm tra và điều trị.