Ban ngày, niêm dịch và nước mắt sinh ra trong mí mắt, nhờ tác động các chớp mắt mà xoa lên khắp bề mặt của nhãn cầu, có tác dụng bôi ướt bề mặt nhãn cầu, loại trừ bụi bặm và diệt vi khuẩn.

Nước mắt và niêm dịch thừa có thể thông qua đường ông nước mắt mặt của khóe mắt mặt trong chảy vào xoang mủi.

Ban đêm, sau khi ngủ say, nước mắt ít đi, nhưng niêm dịch không giảm.

Số niêm dịch cùng một số chất bẩn trộn lẫn vào nhau, vì thiếu sự pha loãng của nước mắt, trở nên quánh cứng, nước mắt không kịp chảy vào thành thử dồn ở khóe mắt.

Đó chính là dử mắt.

Ngày thường dử mắt không nhiều. Nếu bị đau mắt, mắt bị mệt mỏi quá mức, dử mắt liền nhiều lên.