Cũng là nhìn, nhưng khi nhìn vật gần, tại sao con mắt dễ bị mỏi?

Đó là vì ở hạng thái bình thường, thị tuyến (đường nhìn) của hai mắt chúng ta song song với nhau.

Các cơ điều khiển nhãn cầu ở trạng thái thả lỏng cũng giữ cho thị tuyến hai mắt song song như vậy.

Khi ta nhìn vật ở xa, thị tuyến của hai mắt gần như song song với nhau, sáu bó cơ ở ngoài nhãn cầu không cần phải hoạt động nhiều lắm để điều chỉnh nhãn cầu, vì thế ta không cảm thây mệt mỏi.

Nhưng khi nhìn các vật gần, các bó cơ cả trong lẫn ngoài của mắt cùng phải làm việc để điều chỉnh cho thị tuyến của hai con mắt tập trung vào một điểm, lúc này các cơ mắt phải làm việc nhiều.

Vậy nên khi nhìn lâu vào vật gần, thì mắi sẽ chóng mỏi.