Trong trường hợp bạn chưa thấy bao giờ, thì đây là một quả chuối thẳng