Mí mắt trong y học gọi là "nhãn kiếm".

Trong mí mắt con người, có một bó cơ rất mỏng gọi là "cơ bánh xe", nó bao quanh mắt, phát triển theo hình bánh xe, do một nguyên nhân nào đó khiến nó đột nhiên co lại thì sẽ xuất hiện hiện tượng máy mắt, y học gọi là: "rung mí mắt".

"Máy mắt" tuyệt đối không phải là bệnh gì to tát, bởi thế không cần thiết phải lo lắng không yên, tình huống thông thường là do nghỉ ngơi không tôt mà dẫn tới mí mắt bị máy động.