Trong ảnh là bộ camera 2 mắt tối tân thuộc quyền sở hữu của vị giám khảo kì thi hương ở Nam Định vào năm 1897, ông tên Trần Sĩ Trác.

Tại các kì thi khoa bảng lớn với cả ngàn thí sinh, cụ Trác đã bắt và đuổi ra khỏi trường thi hàng trăm nghìn thí sinh quay cóp nhìn bài bạn, gian dối, mang phao vào lều trõng.

Chưa hết, khi chấm thi, cụ loại tiếp hàng trăm bài thi có biểu hiện đạo văn, bê nguyên si các câu cú trong sách đề học tốt ngữ văn của thầy Khổng Tử.

Cụ Trần Sĩ Trác xứng danh là ông tổ nghề giám thị ở Việt Nam.

Thời nay, nếu dán bức ảnh này ở phòng thi thì có khi các thí sinh chỉ cần lướt nhìn vào đôi mắt âu yếm và trìu mến này có khi còn tim đập chân run chứ chưa nói gì đến quay bài.