Truyện chú mèo con
Đẻ trứng thì còn sống, không đẻ thì vào nồi: Giá trị thâm thúy học từ đàn gà mái

Bà năm

Ngắm Trăng

Hoa tặng Cô

Không ai tin kẻ nói dối

Xem thêm

Cường Bạo đại vương

Cha mẹ nuôi con như bể hồ lai láng, con nuôi cha mẹ sao kể tháng kể ngày

Nàng Ngón Út

Sự tích đèo phật tử

Hai bảy mười ba

Xem thêm


Vua nào thuở bé chăn trâu Trường Yên một ngọn cờ lau tập tành Sứ quân dẹp loạn phân tranh Dựng nền thống nhất sử xanh còn truyền?

Một phen quét sạch quân Đường Nổi danh Bố Cái Đại vương thuở nào Tiếc thay mệnh bạc tài cao Giang sơn đàng phải rơi vào ngoại bang?

Xem thêm

Xem thêm

Chú ngỗng con

Xem thêm


Gọi tên sự vật

Lý luận con nít

Xem thêm

GREED A CURSE // Lời nguyền cho sự tham lam

THE RAT AND THE ELEPHANT // Con chuột và con voi

Xem thêm